×
VBA Inspectie en Advies

Inspectie

Inspectie

VBA Inspectie & Advies wil graag een actieve rol spelen door niet enkel te inspecteren en een afvinkrapportage op te leveren. Wij bieden een heldere rapportage met adviezen welke gebaseerd zijn op calculaties met terugverdientijden, besparingen en CO₂ reductie. Ons doel is dat de rapportage het startdocument wordt van energiebesparende maatregelen en de inspectie meerwaarde krijgt.

 

Wij bieden de volgende keuringen: 

  • EPBD keuringen: de EPBD is een 5 jaarlijkse gebouw/installatiekeuring indien er meer dan 12kW koelvermogen is opgesteld (rvo.nl/installatiekeuringen);
  • EED keuringen: de EED betreft een energie-audit voor grote ondernemingen (>250 medewerkers en een jaaromzet van €50 miljoen of balanstotaal van €43 miljoen) om een energiebalans op te stellen. Tevens wordt een advies gegeven op basis van de erkende maatregelenlijst om zodoende overmatig energiegebruik te signaleren en te corrigeren (rvo.nl/eed);
  • Inspectie volgens NEN3140: Keuring van elektrische installaties;
  • Conditiemeting volgens NEN2767: Keuring van onderhoudsconditie van bouw en installatiedelen (MJOP).
Cookies maken het voor ons gemakkelijker om u onze diensten aan te bieden. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok